Gjenoppretting av Naturlig Balanse i Elg- og Hjortebestander: En Utfordring for Fremtidens Jakt

Elgforvaltningen Elgforvaltningen står mange plasser overfor komplekse utfordringer knyttet til vinterbeitets bæreevne, genetisk sårbarhet og en historisk ubalansert kjønnssammensetning. Gjennom egen forskning og elgbeitetaksering i Bindal kommune har det blitt klart at overpopulasjon over tid har ført til overbeiting av vinterbeite, redusert slaktevekt og avskyting har ført til en skjev Les mer…

Hjorteviltbørsen.no

Hjorteviltbørsen – en ny måte å følge med på jakta! I dag vil jeg gjerne introdusere dere for en spennende digital plattform som har revolusjonert måten vi kan følge med på jaktaktiviteter og hjortevilt i våre nærområder. Hjorteviltbørsen er en fantastisk løsning som lar jegere og naturelskere dele sine jaktopplevelser Les mer…

nb_NONorsk bokmål