Elgforvaltningen

Elgforvaltningen står mange plasser overfor komplekse utfordringer knyttet til vinterbeitets bæreevne, genetisk sårbarhet og en historisk ubalansert kjønnssammensetning. Gjennom egen forskning og elgbeitetaksering i Bindal kommune har det blitt klart at overpopulasjon over tid har ført til overbeiting av vinterbeite, redusert slaktevekt og avskyting har ført til en skjev kjønns- og aldersfordeling i elgstammen.

Problematikken blir forsterket av motvilje mot å skyte kalv, selv om forskning understreker viktigheten av en balansert alders- og kjønnssammensetning. Dette har skapt genetisk sårbarhet og en elgstamme som ikke samsvarer med naturlige økologiske prosesser.

Elg- og hjortebestander har gjennomgått betydelige endringer som følge av menneskets dominans i økosystemet. Tradisjonelle forvaltningsstrategier fokuserer primært på økonomisk utbytte, men det er viktig å vurdere ikke-økonomiske faktorer som etikk, estetikk og den evolusjonære integriteten til disse majestetiske dyrene.

Skogbruket

Moderniseringen av skogbruket som skjedde på midten av 1950-tallet har historisk sett gitt elgene bedre tilgang til beiteområder, og som en konsekvens vokste elgbestandene kraftig. Imidlertid har reduksjonen i avvirkningen av skogen endret dynamikken i elgøkosystemet. Det kunstig høye grunnlaget for en stor elgbestand er nå borte.

Foto: Bo Backström

Store rovdyr

Historisk sett var store rovdyr den viktigste regulatoren for elg og hjort, og de spilte en avgjørende rolle i artenes evolusjonære utvikling. Med menneskets inntreden som den dominerende rovdyrarten har jakt blitt den primære faktoren i å regulere bestandene. 

Foto: Tom Schandy / NN / NTB scanpix

Tenke nytt

En ny tilnærming til forvaltningen foreslår imidlertid å etterligne de naturlige effektene av tidligere rovdyr.

For å bevare den biologiske mangfoldigheten og opprettholde økosystemets helse, er det nødvendig å revurdere dagens forvaltningspraksiser. Ved å innføre prinsipper som etterligner naturlige reguleringer, kan vi bidra til å gjenopprette den naturlige balansen i elg- og hjortebestander. Dette vil ikke bare ivareta dyrenes velferd, men også berike jaktopplevelsen for kommende generasjoner.

For å gjenopprette en mer bærekraftig og naturlig balansert elgbestand, anbefaler jeg en ny tilnærming til avskyting. Ved å øke andelen kalv til 55%, inkludere 20% åringer, 10% eldre okser, og 15% eldre kuer, kan vi adressere problemene som har oppstått gjennom årene.

Den foreslåtte tilnærmingen har flere fordeler. Ved å bevare eldre dyr øker gjennomsnittsalderen i stammen, forbedrer kondisjonen til gjenværende individer, og øker fruktbarheten. En økt avskyting av kalv vil bidra til å kontrollert redusere elgbestanden, støtte naturlig seleksjon, og skape et mer robust genetisk fundament for elgbestanden. 

Dette vil skape en mer bærekraftig og helsefremmende elgbestand, samtidig som det vil være flere store okser som i seg selv er et majestetisk syn, og som heldige jegere kan beskatte med varsomhet.

Den foreslåtte tilnærmingen tar hensyn til både økologiske og genetiske faktorer, og søker å oppnå en balanse mellom menneskelig forvaltning og naturlige økosystemprosesser. Gjennom å implementere disse endringene, håper vi å sikre en sunnere og mer bærekraftig fremtid for elgforvaltningen. 

La oss sammen arbeide mot en bærekraftig fremtid for jakt og bevarelsen av våre naturskatter.

Sammenstilling av resultater for beitetaksering i Bindal 2005, 2010, 2016 og 2022
Kategorier: Blogg

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar plassholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

nb_NONorsk bokmål